FAQs Complain Problems

सूचना

सुर्यगढी गाउँपालिका भवन

Read More

सूर्यगढी वडा नं १ मा अनुगमनको क्रममा गापा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राविधिकहरु सहित

Read More

सूर्यगढी वडा नं १ को मन्दिर अनुगमनमा अध्यक्ष र प्रमख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयहरु सहित

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

सुर्यगढी गाउँपालिकाको नक्सा

Read More

Letter of intent

दस्तावेज: 

Pages

सूचना अधीकारी

   

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851147432
उपाध्यक्ष
9851062078

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५११२४३२६
शिक्षा अधिकृत
MIS Operator
9860311355
सूचना अधिकारी
9841683222
कम्प्युटर अपरेटर
लेखा अधिकृत
9841046423

जानकारी