FAQs Complain Problems

सूचना

सुर्यगढी गाउँपालिका भवन

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

सुर्यगढी

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

सुर्यगढी गाउँपालिकाको नक्सा

Read More

संक्षिप्त परिचय

Suryagadhi Rural Municipality (Nepali: सूर्यगढि गाउँपालिका) was incorporated in 2017 (2073 BS) as a local government of Nepal. The headquarters of Suryagadhi Gaupalika is located in Chokade Bazar, Nuwakot district of Nepal. It was formed by merging Lachyang, Bageshwori, Haldekalika and Ganeshsthan Village Development Committees.

Currently, it has divided into 5 wards. The total area of this Gaupalika is 49.8 square kilometer and the total population is 16,800 as per the census of 2011. This village has a population of various ethnic and religious communities. 

Pages

सूचना अधीकारी

   

 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851147432
उपाध्यक्ष
9851062078

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखा अधिकृत
9841046423
IT Officer
9849326202
सिभील ईन्जिनीयर
9864424550
स्वास्थ्य संयोजक
9841683222
शिक्षा अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सुर्यगढी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-आमभेला बाट उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि
-योजना सम्झौता सम्बन्धी उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपी
-उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष,सचिव र कोषाध्यक्षको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
-सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
-योजनाको लगत ईस्टिमेट
-निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी(वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सुर्यगढी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको कागजको प्रतिलिपी
-सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सुर्यगढी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-सम्बन्धित वडाको सिफारिस
-प्रहरीको स्थलगत मुचुल्का
-निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
-सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

जानकारी