FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ बिरुद्दको भेरोसिल खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा संचालन सम्बन्धमा(२०७८-०५-२० मा संचालन भएको कक्षा १२ को बिधार्थीहरुलाई दोस्रो मात्रा साथै १८ वर्ष उमेर समुहका नागरिकहरुलाई पहिलो मात्रा)

आर्थिक वर्ष: