FAQs Complain Problems

सूचना

सुर्यगढी गाउँपालिका भवन

Read More

सूर्यगढी वडा नं १ को मन्दिर अनुगमनमा अध्यक्ष र प्रमख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयहरु सहित

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851147432
उपाध्यक्ष
9851062078

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५११२४३२६
लेखा अधिकृत
9841046423

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सुर्यगढी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-आमभेला बाट उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि
-योजना सम्झौता सम्बन्धी उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपी
-उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष,सचिव र कोषाध्यक्षको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
-सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
-योजनाको लगत ईस्टिमेट
-निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी(वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सुर्यगढी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको कागजको प्रतिलिपी
-सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सुर्यगढी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-सम्बन्धित वडाको सिफारिस
-प्रहरीको स्थलगत मुचुल्का
-निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
-सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

जानकारी

Pages