FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुर्यगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 17:41 PDF icon arthik yen final.pdf
सुर्यगढी गाउँपालिकाको विनियोजन बिधेयक,२०७७ ७६/७७ 06/24/2020 - 17:38 PDF icon biniyojan yen final.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानून ७४/७५ 11/30/2018 - 13:04 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 15:42 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
सुर्यगढी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/29/2018 - 13:48 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी व्यावस्थापन कार्यविधि.pdf
अार्थिक एेन, २०७४ ७४/७५ 08/30/2018 - 16:55 PDF icon 1 arthik ain.pdf
विनियाेजन एेन, २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 17:25 PDF icon 2 biniyojan ain.pdf
बिनियोजन ऐन- २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 14:55 PDF icon सुर्यगढी गाउँपालिका स्थानीय राजपत्र - बिनियोजन ऐन-२०७४