FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/24/2024 - 13:18 PDF icon एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
सूर्यगढी गाउँपालिकाको JCB सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 12/30/2023 - 18:21 PDF icon सूर्यगढी गाउँपालिकाको JCB सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
सूर्यगढी गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 09/21/2023 - 12:45 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ८०/८१ 09/03/2023 - 12:25 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०८० ७९-८० 06/28/2023 - 13:23 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०८०.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 06/26/2023 - 12:53 PDF icon Suryagadhi IEE Karyabidhi.pdf
आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि ७९-८० 06/26/2023 - 12:37 PDF icon आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन २०८०/८१ ८०/८१ 06/25/2023 - 13:12 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०-८१.pdf
विनियोजन ऐन २०८०/८१ ८०/८१ 06/25/2023 - 13:11 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८०-८१.pdf
सुर्यगढी गाउपालिका विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/03/2023 - 13:01 PDF icon सूर्यगढी गा.पा. विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages