FAQs Complain Problems

सूचना

सुर्यगढी गाउँपालिका भवन

Read More

सूर्यगढी वडा नं १ मा अनुगमनको क्रममा गापा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राविधिकहरु सहित

Read More

सूर्यगढी वडा नं १ को मन्दिर अनुगमनमा अध्यक्ष र प्रमख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयहरु सहित

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रममा

Read More

सुर्यगढी गाउँपालिकाको नक्सा

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851147432
उपाध्यक्ष
9851062078

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५११२४३२६
शिक्षा अधिकृत
MIS Operator
9860311355
सूचना अधिकारी
9841683222
कम्प्युटर अपरेटर
लेखा अधिकृत
9841046423

जानकारी